Categories
During the meanwhile

My list of favorite kungfu movies on letterboxd

I got an account to the letterboxd service (still in beta as of this writing), a site in which you can share your movie interest with everyone. Since I love kungfu movies, I’ve started making a list of my favorites. It’s far from complete -I’ll add more as I go- but you can view ‘Herko’s list of kungfu movies‘ on the letterboxd website.

Categories
During the meanwhile

Open data is waardeloos

Dit artikel is een gastblog bijdrage dat op de website van ICTU is geplaatst. Ik ben trekker van de expertisegroep ‘open overheid’ binnen ICTU en organiseer op 14 februari een ICTU Café over open data.

Foto Herko Coomans

Open data** is hot. Open data is publieke (overheids)data dat voor een ieder beschikbaar is, zonder beperkingen. Data zoals deBasisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): een gigantisch, landsdekkend bestand met daarin alle gebouwen en bijbehorende adressen, inclusief coördinaten, oppervlaktes en bouwjaren. Primair bedoeld voor gebruik binnen de overheid (op zich al een enorme verbetering), maar ook heel goed bruikbaar voor andere doeleinden. Erg waardevol dus, zou je zeggen.

Wat bepaalt de waarde van open data? De Europese Commissie heeft uitgerekend dat hergebruik van publieke data in Europa jaarlijks 40 miljard euro aan economische waarde oplevert. 40 miljard, per jaar! Daarmee is open data het nieuwe zwarte goud!