Categories
During the meanwhile

2001: een ICTU Odyssee

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op de website van ICTU in het kader van het 10-jarig lustrum.

De afgelopen tien jaar is de basisinfrastructuur voor de moderne overheid neergezet. Een moderne overheid die niet naar de bekende weg vraagt, zorgvuldig en doeltreffend met informatie omgaat en op een moderne manier met burgers en bedrijven communiceert. ICTUheeft, mede dankzij de unieke mix van de kennis, ervaring en betrokkenheid van ambtenaren en markt, een belangrijke bijdrage aan dit succes geleverd. Net als de omzwervingen van Odysseus zal voor ICTU blijken dat de reis die het de afgelopen tien jaar heeft afgelegd, belangrijker is dan de bestemming. ICTU heeft nu een uiterst relevant netwerk in de overheid en de markt. Dat netwerk is hard nodig voor de uitdagingen van de (nabije) toekomst.