2001: een ICTU Odyssee

Herko During the meanwhile Leave a Comment

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op de website van ICTU in het kader van het 10-jarig lustrum. De afgelopen tien jaar is de basisinfrastructuur voor de moderne overheid neergezet. Een moderne overheid die niet naar de bekende weg vraagt, zorgvuldig en doeltreffend met informatie omgaat en op een moderne manier met burgers en bedrijven communiceert.┬áICTUheeft, mede dankzij de unieke mix …