Interview over mijn werk en werken bij ICTU

HerkoDuring the meanwhile Leave a Comment

Dit is een interview met mij in het kader van mijn werk bij Stichting ICTU. Het is oorspronkelijk geplaatst op www.ictu.nl.

Herko Coomans

Wat is je naam?

Herko Coomans

Achtergrond?

Studie ruimtelijke ordening en planologie (voorheen milieuplanologie)

Functie?

Portfoliomanager NUP

Wat doet een portfoliomanagerNUP?

Ik werk voor het ICTU programma RENOIR en verbindt gemeenten, provincies en waterschappen met de opdrachtgevers, beheerders en programma’s binnen het Nationaal Uitvoeringsprogramma, het NUP.

Hoe komt een planoloog bij ICTU?

In het derde jaar van mijn studie ben ik een duale leerroute gaan volgen. Dat betekende dat ik naast mijn studie ging werken en daarmee studiepunten haalde. Ik kwam terecht op een project bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu dat ter voorbereiding op de Vijfde Nota ruimtelijke ordening keek naar wat er zich in de samenleving afspeelde. Ik hield me bezig met interactieve beleidsontwikkeling, tegenwoordig noemen we dat crowdsourcing. In die tijd erg innovatief, waarbij we buiten de bestaande kaders dachten, van buiten naar binnen keken en constructief kritisch moesten zijn. En dat is bij ICTUook allemaal belangrijk en maakt de overstap logisch.

Heb je bij ICTU wat aan je achtergrond?

Een docent van mij zei eens: “Een planoloog is de apostel van de maakbare samenleving”. Als planoloog schep je de fysieke randvoorwaarden voor bepaald wenselijk sociaal gedrag. Bij het inrichten van een wijk wordt niet alleen gekeken naar de plek van huizen en de bomen, maar ook hoe mensen daar gaan leven, naar de patronen. Als planoloog ontrafel je die patronen, haal je er een aantal uit en voeg je er nieuwe aan toe, om zo met de veranderingen mee te gaan. Ik zou mezelf nu niet meer een traditionele planoloog willen noemen, maar een ‘informatieplanoloog’. In mijn werk kijk ik wat burgers en bedrijven, maar ook overheden onderling nodig hebben voor een goede digitale voorzieningen. Daarbij kijk ik niet alleen naar mensen, maar ook naar werelden. Ik probeer verschillende contexten te vertalen en te verbinden. En daarbij moet je behoorlijk buiten de kaders denken en van buiten naar binnen kijken.

Wat is volgens jou typisch ICTU?

Bij ICTU hebben we ontzettend veel kennis in huis. En niet alleen dat, we passen onze kennis ook praktisch toe. Daar zijn we best trots op en dus delen onze kennis graag met elkaar. Voor mij als verbinder is dat fijn. Verder vind ik dat er veel ruimte is voor ontwikkeling binnen ICTU. Ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat je de kansen zelf moet zien en moet pakken. Ik ben lid van het kernteam van JongICTU. Dat is een platform dat bijeenkomsten en activiteiten organiseert waarbij netwerken, persoonlijke ontwikkeling en kennisdelen centraal staat. Dat doen we met een aantal enthousiaste en betrokken collega’s. Een mooi voorbeeld van ondernemen binnen ICTU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *