Interview met mij over het Informatieberaad: Samen eigenaar

HerkoZorginformatie Leave a Comment

Oorspronkelijk gepubliceerd op de website van IHE Nederland op 27 oktober 2014. In Nederland willen we tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg komen. Hiertoe heeft het ministerie van VWS een Informatieberaad in het leven geroepen. Een zorgbreed, bestuurlijk overleg met partijen uit het veld. Doel is, de regie op de samenhang tussen alle ‘losse’ ontwikkelingen te voeren en de belemmeringen uit …