Xoops Foundation LLC verliest rechtszaak tegen Stichting XOOPS en mijzelf

HerkoDuring the meanwhile 7 Comments

Op 21 april 2010 heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad vonnis uitgesproken in de civiele zaak die Xoops Foundation LLC heeft aangespannen tegen Stichting XOOPS en mijzelf. In het vonnis wijst de rechtbank alle eisen van Xoops Foundation LLC af, en veroordeelt hen tot het vergoeden van de proces- en advocaatkosten. Tevens wordt Xoops Foundation LLC door dit vonnis aansprakelijk gehouden voor de schade die is ontstaan door de onterechte beslaglegging op de tegoeden van de bankrekeningen van Stichting XOOPS en mijzelf.

Met dit vonnis is een einde gekomen aan een nare zaak, waarin ik door Michael Beck (alias Mamba) valselijk ben beschuldigd van diefstal, heling en fraude. De zaken waarvan hij mij beschuldigde, en vooral de motivatie en de manier waarop dit hele proces zicht heeft afgespeeld, druist zo in tegen de geest van het open source ontwikkelen van software, dat het een nare, agressieve smaak heeft gekregen.

Belangenbehartiging

Zo claimt Xoops Foundation LLC dat zij de hele (internationale, wereldwijde) XOOPS gemeenschap juridisch vertegenwoordigt. Ze vergelijken zichzelf met de Consumentenbond, om zo helder te maken dat zij namens alle XOOPS gebruikers, ontwikkelaars, testers, ondersteuners, enzovoorts spreken. Echter, in de articles of incorporation die zij de rechtbank stuurde staat nergens vermeld dat Xoops Foundation LLC belangen van wie dan ook behartigt. De rechtbank heeft die claim dan ook verworpen, waardoor Xoops Foundation LLC ontmaskerd is als een partij die alleen haar eigen belang behartigt.

Het is sowieso vreemd dat een partij die door een paar mensen is opgericht ergens begin 2009, zomaar stelt de juridische belangen te behartigen van meer dan 75.000 mensen die zich over de hele wereld verspreid als vrijwilligers en gebruikers bezig houden met XOOPS. Ik ben nog steeds lid van meerdere XOOPS websites, en dus lid van de ‘XOOPS Community’, maar ik heb nergens mijn akkoord gegeven voor het feit dat zij  mijn belang behartigen.
Het is sowieso erg lastig om het belang van de XOOPS gemeenschap te definiëren -laat staan deze juridisch te vertegenwoordigen. De banden die iedereen heeft met het product XOOPS zijn zo divers, dat er nauwelijks een eenduidig belang te vinden zal zijn.
Sterker nog, omdat XOOPS onder de voorwaarden van de GPL licentie is vrijgegeven, wordt iedereen juist belangeloos lid van de XOOPS gemeenschap. Een ieder mag immers voor elk doel alles met het product doen -zonder toestemming vooraf van wie dan ook.

Xoops Foundation LLC is hierin dan ook zijn boekje te buiten gegaan, en heeft zich veel meer macht toegekend dan dat zij eigenlijk in de praktijk -en volgens de rechtbank ook juridisch- mogen veroorloven.

Mi casa es su casa

De tweede eis van Xoops Foundation LLC gaat nog veel verder, en toont de ware aard van het beest. Zij stellen namelijk dat alles dat door het werk van de Stichting XOOPS en mijzelf in de loop der jaren is verzameld als eigendommen van de Stichting en mijn privébezit dat met XOOPS te maken heeft, aan hen toe komt.

Met andere woorden: alles dat iedereen (bedrijven, vrijwilligers en leden van ‘de XOOPS gemeenschap’) aan waarde genereert voor de XOOPS gemeenschap, wordt automatisch juridisch eigendom van Xoops Foundation LLC. En op dat moment verliest de vorige eigenaar alle zeggenschap over wat daar mee gebeurt, en heeft Xoops Foundation LLC het alleenrecht.

Die claim is een frontale aanval op open source software ontwikkeling. Dat is namelijk gebaseerd op vrij(willig) delen. Maar het auteursrecht op alles dat in de gemeenschap gemaakt en gedeeld wordt blijft bij de originele auteur. De GPL licentie zorgt er juist voor dat er een eeuwigdurend, niet in te trekken gebruiksrecht gegeven wordt door de originele auteur. Het auteursrecht wordt niet overgedragen -althans zeker niet bij XOOPS.

Xoops Foundation LLC handelt daarmee direct in strijd met de GPL. En niemand lijkt dat door te hebben.

De rechter heeft het echter wel door. Hij stelt dat Xoops Foundation LLC niet heeft gemotiveerd dat er afspraken zijn waaruit voort zou vloeien dat de bezittingen van Stichting XOOPS en mijn privébezit aan hen toe zou moeten komen. Die eis is dus ook afgewezen.

Géén zelfverrijking

Tenslotte de meest nare beschuldiging die Xoops Foundation LLC aan mij persoonlijk heeft gericht: dat ik geld uit Stichting XOOPS heb gehaald voor privédoeleinden. De rechtbank maakt korte metten met die beschuldiging, daar elk bewijs ontbreekt. Het gaat hier om de xoops.com domeinnaam die ik (aantoonbaar) als privébezit heb aangekocht, en aan de Stichting XOOPS heb verkocht, zodat deze in de inboedel van de Stichting terecht zou komen. De beschuldigingen vloeien voort uit het feit dat ik enig bestuurder was van Stichting XOOPS ten tijde van de transactie, waardoor ik de domeinnaam ogenschijnlijk aan mijzelf verkocht. De rechtbank acht die transactie rechtmatig, gemotiveerd en legaal. En daarmee is ook die kous af.

Eind aan bizarre periode

Ik hoop dat hiermee een eind is gekomen aan een bizarre periode in mijn leven. De impact op je leven als je valselijk beschuldigd wordt van wat dan ook is enorm, zeker als daar beslagleggingen, bodemprocedures, mediacampagnes en laster aan vast zitten. Je kunt je er nauwelijks tegen verdedigen, de publieke opinie lijkt zich snel en makkelijk tegen je te keren.

Gelukkig gaat de rechtbank hier niet in mee, en houdt die haar hoofd koel. Daarmee zijn de beschuldigingen zo makkelijk te weerleggen, dat ze bijna belachelijk lijken.

En ik hoop dat Xoops Foundation LLC de wijsheid krijgt om haar fouten in te zien, en haar verontschuldigingen aanbiedt. Ik denk dat de XOOPS gemeenschap dat wel heeft verdiend.

Comments 7

 1. you know well that patience isn’t my favourite virtue. 🙂
  and, of course, i’m not a young grasshopper, perhaps an old one … 😀

 2. Ook Tweakers.net heeft het bericht opgepakt, onder de titel Xoops-stichting verliest rechtszaak tegen voormalige projectleider.

  ICT-recht specialist en publicist Arnout Engelfriet heeft gereageerd op dit bericht:
  Reactie op ‘Xoops-stichting verliest rechtszaak tegen voormalige projectleider’

  Door Arnoud Engelfriet, dinsdag 27 april 2010 19:34

  Uit het vonnis:
  Er zijn geen stukken door Xoops Foundation LLC overlegd waaruit [afspraken blijken] terwijl concrete stukken waaruit kan blijken dat er een verbintenis bestaat die kan worden gekwalificeerd als een rechtsverhouding tussen Coomans c.s. en Xoops Foundation LLC en welke verplichtingen voor die partijen met zich meebrengt, ontbreken
  Oftewel u houdt daar wel een leuk verhaal maar kom eens met bewijs dat het zo zit.

  En in plaats van dan met bewijs te komen, gaan ze huilie doen op die blog dat dit vonnis “definitely a warning to other Open Source projects” zou zijn. Nee, je hebt t gewoon niet goed aangepakt en geen administratie beheerd. Afspraken niet op papier gezet, emails niet bijgehouden. Dat noemen we met een koninklijke term “een beetje dom”.

  De term “ongerechtvaardigde verrijking” (art. 6:212 BW) is echt volstrekt misplaatst, dat is zwaaien met juridische termen om je gelijk te claimen. Wederom is er geen bewijs overlegd dat de domeinnaam van de stichting had moeten zijn.

  Uit het persbericht:
  the court could state that purchasing by Herko the domain http://www.xoops.com on behalf of XOOPS (as confirmed by others)
  Bevestigd door anderen? En waarom zijn die dan niet als getuige komen opdraven? Of waarom is er niet op zijn minst een verklaring overlegd van die anderen?

  Vonnis:
  [Dit alles] is wederom gemotiveerd betwist en daarna niet door Xooops Foundation LLC onderbouwd met concrete feiten.
  Sjonge. Aanstellers!

 3. Finally an end to all this, I’m sure you must be relieved. If your expenses are covered by them will you consider a counter case for damages, deformation of character and such or will you leave it there?

  I’m sure after all this you probably wouldn’t want any more even if its for damaged.

  Hopefully now the XOOPS community will see DJ and his side kick Mamba along with their sham organisation for what he really is.

  I hope now after all this your life can return back to normal. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *