Categories
During the meanwhile

That Other Steve on Steroids

I’m a Mac fanboy, and it’s actually a Mac Fanboy Club membership requirement to do a little Microsoft bashing every now and again. So here’s a small video of That Other Steve (Ballmer, CEO of Microsoft), making a grand entrance at a past conference. I know this is old footage, so don’t flame me for it.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wvsboPUjrGc[/youtube]

Categories
During the meanwhile

Ophef webrichtlijnen-brief staatssecretaris onnodig – webrichtlijnen wel verplicht!

Verschillende websites concluderen ten onrechte dat staatssecretaris Bijleveld in haar antwoord op vragen uit het Algemeen Overleg e-overheid zegt dat de webrichtlijnen niet verplicht worden voor andere dan rijksoverheden.

Eerder deze week publiceerden verschillende websites (o.a. Webwereld en Digitaal Bestuur ) het bericht dat Bijleveld de webrichtlijnen alleen verplicht wil stellen voor de rijksoverheid. Dit baseerden zij op de zinsnede: “Een wettelijke verplichting voor medeoverheden acht ik op gespannen voet staan met de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden.” Deze is te vinden in de brief die Bijleveld aan de Tweede Kamer stuurde in antwoord op vragen uit Algemeen Overleg e-overheid van 5 november 2008.