Ophef webrichtlijnen-brief staatssecretaris onnodig – webrichtlijnen wel verplicht!

HerkoDuring the meanwhile Leave a Comment

Verschillende websites concluderen ten onrechte dat staatssecretaris Bijleveld in haar antwoord op vragen uit het Algemeen Overleg e-overheid zegt dat de webrichtlijnen niet verplicht worden voor andere dan rijksoverheden.

Eerder deze week publiceerden verschillende websites (o.a. Webwereld en Digitaal Bestuur ) het bericht dat Bijleveld de webrichtlijnen alleen verplicht wil stellen voor de rijksoverheid. Dit baseerden zij op de zinsnede: “Een wettelijke verplichting voor medeoverheden acht ik op gespannen voet staan met de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden.” Deze is te vinden in de brief die Bijleveld aan de Tweede Kamer stuurde in antwoord op vragen uit Algemeen Overleg e-overheid van 5 november 2008.

NUP

De staatssecretaris stelt dat het voldoende is dat VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijk zich in een gezamenlijke verklaring van 1 december 2008 hebben gecommitteerd aan het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid. Hierin staan de webrichtlijnen onder het kopje e-toegang prominent genoemd: ‘Alle overheidsinstanties zorgen dat nieuwe websites voldoen aan de webrichtlijnen en dat alle bestaande websites worden aangepast aan de webrichtlijnen’. De verplichting is er dus, die is alleen niet wettelijk. Overigens geldt voor rijkswebsites sinds 2006 een ministerraadbesluit, ook geen wet, waarin staat dat zij moeten voldoen aan de webrichtlijnen.

Keurmerk

Bijleveld wil daarnaast het voeren van een keurmerk voor websites van overheden die voldoen aan de webrichtlijnen niet verplicht stellen. “Ik vind het de verantwoordelijkheid van de website eigenaar om te bepalen hoe men laat zien dat men voldoet. (…) De keuze voor een keurmerk ligt primair bij de website-eigenaar. Die bepaalt of er een keurmerk op de website moet komen te staan. Daar ligt dan ook de afweging voor de eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn.”
Uiteraard wordt wel gemeten en gepubliceerd hoe overheidswebsites het doen: in de WebrichtlijnenMonitor van Overheid.nl wordt van alle overheidsorganisaties bijgehouden of en in hoeverre ze voldoen aan de richtlijnen.
De brief van de staatssecretaris is te vinden op de website van BZK.
Op de NUP-website zijn de verklaring van 1 december en de volledige tekst van het NUP te vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *