Categories
During the meanwhile

Misverstand Webrichtlijnen in De Volkskrant

Gister ochtend zat ik rond een uur of zeven in de trein naar Den Haag, rustig De Volkskrant te lezen. Heerlijk vind ik dat, zo rustig het nieuws van gister (en in dit geval ook van zondag) door te nemen.

Kom ik aan op pagina 6, staat er een vetgedrukt artikel met de kop “Gemeentesite moet drempelvrij“. Nu werk ik bij het project Webrichtlijnen bij ICTU, dus ik dacht gelijk ‘Wat goed! Eindelijk goede gratis publiciteit!‘. Alhoewel, nog niet zo lang geleden is er veel onjuiste persaandacht rondom het onderwerp geweest, waarbij verwarring was ontstaan na een brief van Staatssecretaris Bijleveld (BZK) waarin ze aangaf geen wettelijke plicht op toepassing van de webrichtlijnen te leggen. Geheel in lijn met het beleid (en ons eigen standpunt): de lagere overheden hebben eigen verantwoordeelijkheid, en ze hebben zich op 1 december 2008 gecommiteerd aan realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, dus een verplichting is er wel -alleen geen wettelijk mandaat. Misschien dat dat misverstand in dit artikel wordt rechtgezet.

Categories
During the meanwhile

Ophef webrichtlijnen-brief staatssecretaris onnodig – webrichtlijnen wel verplicht!

Verschillende websites concluderen ten onrechte dat staatssecretaris Bijleveld in haar antwoord op vragen uit het Algemeen Overleg e-overheid zegt dat de webrichtlijnen niet verplicht worden voor andere dan rijksoverheden.

Eerder deze week publiceerden verschillende websites (o.a. Webwereld en Digitaal Bestuur ) het bericht dat Bijleveld de webrichtlijnen alleen verplicht wil stellen voor de rijksoverheid. Dit baseerden zij op de zinsnede: “Een wettelijke verplichting voor medeoverheden acht ik op gespannen voet staan met de eigen verantwoordelijkheid van de medeoverheden.” Deze is te vinden in de brief die Bijleveld aan de Tweede Kamer stuurde in antwoord op vragen uit Algemeen Overleg e-overheid van 5 november 2008.

Categories
During the meanwhile

Open Overheid: Yes We Can!

Vrijwel direct nadat Barack Obama de presidentsverkiezingen had gewonnen, is zijn team aan de slag gegaan met de transitieagenda. Dit is de wijze waarop de zittende president de macht overdraagt aan de nieuwe. Obama wordt pas op 20 januari ingezworen, maar hij is al volop bezig. En daarbij maakt hij gretig gebruik van Internet.

Categories
During the meanwhile

Accessibility mandatory for all Dutch government websites

On December 1 2008, representatives of Dutch state, provincial, waterboard and local government signed a treaty called the National Execution Programme electronic public service. By doing so, they formally committed the entire Dutch government to implementing the Dutch Webguidelines (among other goals).