Categories
During the Meantime

Trend speech 2013

The Trend Speech is an inspiring speech written by a dozen trend watchers in The Netherlands. I’m sharing the integral translation of the text for the 2013 edition right here, as I feel this should be shared as much as possible. I’m not associated or affiliated with these trendwatchers! Translation is done by Sylvie Dieteren, one of the trendwatchers involved.

This is again the third trend speech, a present of a temporary collective of 12 trendwatchers and forecasters for the Netherlands.
We would like to offer inspiration, show how the future unfolds itself and what we can do with it.

Read here the English version, translated by Sylvie Dieteren. The original, and all additional information can be found online at Trendrede.nl

TrendRede 2013
The past year was quite tumultuous. In October 2011, Occupy, you remember, took possession of a number of squares in cities all over the world. The media initially had no idea what to do with this, but we think that Occupy will be included in the history textbooks as a kind of start of a conversion.

Daily newspapers have been writing from different perspectives. All publications describe alternatives for our current economic and social systems and all types of citizens’’ initiatives continue and realize that things need to be done differently. The Netherlands slowly turns itself towards the future. If we can contribute to that with this trend speech, then we have reached our goal.

Categories
During the meanwhile

Trendrede 2013

De Trendrede vind ik een inspirerend initiatief, dat zoveel mogelijk aandacht verdient! Daarom plaats ik hier de integrale tekst. Ik ben niet bij dit gelegenheidscollectief betrokken!

Dit is alweer de derde TrendRede, het cadeau van een gelegenheidscollectief van twaalf trendwatchers en toekomstdenkers aan Nederland. We willen inspiratie bieden, laten zien hoe de toekomst zich ontvouwt en wat we daar mee kunnen. Het afgelopen jaar was roerig. In oktober 2011 nam Occupy – weet u nog? – bezit van een aantal pleinen in Nederlandse steden. De media wist in eerste instantie niet goed wat ze ermee aanmoesten, maar wij denken dat Occupy zijn plaats in de geschiedenisboeken zal krijgen als startsignaal van een omslag. Dagbladen zijn anders gaan schrijven, de ene na de andere publicatie schetst alternatieven voor onze huidige economische en sociale systemen en allerlei burgerinitiatieven bouwen voort op het besef dat het anders moet – en kan. Nederland draait zich langzaam weer naar de toekomst. Als we daar met deze TrendRede opnieuw een bijdrage aan leveren, dan hebben we ons doel bereikt.

“De wereld verandertte snel om haar te blijven beschrijven in steeds dezelfde woorden.”
socioloog Willem Schinkel, 2012

Categories
During the Meantime

Rachel Andrew’s excellent SmashingConf presentation on content management

Rachel Andrew -of Grab a Perch fame- held a very good talk at the Smashing Conference this year in Freiburg, a thought-provoking talk about content management. She talk about why and how Content Management Systems are often ‘abused’ to work as Website Management tools, instead of focussing what the users actually want and need: tools to create engaging content. This is her slide deck, I’m hoping Smashing will release a video or audio of her talk as well. Recommended reading!

Categories
During the meanwhile

Rachel Andrew’s Smashingconf presentatie over content management

Rachel Andrew -van Grab a Perch faam- heeft op het Smashing Conference in Freiburg een uitstekende presentatie gegeven over content management en waarom er zo weinig gesproken wordt over wat goede content management is. Nog veel te vaak wordt Content Management misbruikt voor Website Beheer en te weinig voor het creëren van goede content. Aanrader!

Categories
During the Meantime

Lea Verou’s pure CSS scroll shadows

Lea Verou shows us that by using CSS3’s background-attachement:local you can create an awesome shadows effect when scrolling content.

Categories
During the meanwhile

Lea Verou: scroll-schaduwen met CSS

Lea Verou laat zien hoe je met de CSS3-waarde background-attachment:local een prachtig schaduw effect kunt creëren bij scrollen.

Categories
During the meanwhile

Responsive viewport sized typography

When designing a truly responsive website, the size of the fonts used should scale depending on the size of the viewport. CSS3 makes this possible. Chris Coyier wrote an excellent article for CSS-Tricks that explains how and why.

Categories
During the meanwhile

Responsive lettergrootte met CSS3

Voor een responsieve website zal ook de grootte van de gebruikte lettertypes mee moeten schalen naar de grootte van het gebruikte scherm. Met CSS3 kan dat, door gebruik te maken van vw, vh en vmin. Dit artikel van Chris Coyier legt uit hoe het werkt.