Interview met mij in Overheid & ICT Beursmagazine 2012

HerkoDuring the meanwhile Leave a Comment

In het kader van de Overheid & ICT Beurs, een jaarlijkse driedaagse beurs voor leveranciers van overheidsinformatietoepassingen en -diensten in de Jaarbeurs in Utrecht, wordt een beursmagazine gemaakt. En dit jaar ben ik geïnterviewd over de trends in Overheid & ICT. Mijn betoog: open en samen! De overheid zal transparanter worden, meer in samenwerking met markt, samenleving en elkaar dan …

Open data is waardeloos

HerkoDuring the meanwhile Leave a Comment

Dit artikel is een gastblog bijdrage dat op de website van ICTU is geplaatst. Ik ben trekker van de expertisegroep ‘open overheid’ binnen ICTU en organiseer op 14 februari een ICTU Café over open data. Open data** is hot. Open data is publieke (overheids)data dat voor een ieder beschikbaar is, zonder beperkingen. Data zoals deBasisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): een gigantisch, landsdekkend …

2001: een ICTU Odyssee

HerkoDuring the meanwhile Leave a Comment

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op de website van ICTU in het kader van het 10-jarig lustrum. De afgelopen tien jaar is de basisinfrastructuur voor de moderne overheid neergezet. Een moderne overheid die niet naar de bekende weg vraagt, zorgvuldig en doeltreffend met informatie omgaat en op een moderne manier met burgers en bedrijven communiceert. ICTUheeft, mede dankzij de unieke mix …