Doctors, Nurses and the Paperwork Crisis That Could Unite Them

Herko Seen on the web Leave a Comment

They don’t always get along. But they are both under siege by the bureaucracy of a failing health care system. Ms. Brown is a clinical faculty member at the University of Pittsburgh School of Nursing. Dr. Bergman is a professor of medicine at New York University. from Pocketvia Did you enjoy this article? Then read the full version from the …

Interview met mij over het Informatieberaad: Samen eigenaar

Herko Zorginformatie Leave a Comment

Oorspronkelijk gepubliceerd op de website van IHE Nederland op 27 oktober 2014. In Nederland willen we tot een duurzaam informatiestelsel in de zorg komen. Hiertoe heeft het ministerie van VWS een Informatieberaad in het leven geroepen. Een zorgbreed, bestuurlijk overleg met partijen uit het veld. Doel is, de regie op de samenhang tussen alle ‘losse’ ontwikkelingen te voeren en de belemmeringen uit …