Open data is waardeloos

Herko During the meanwhile Leave a Comment

Dit artikel is een gastblog bijdrage dat op de website van ICTU is geplaatst. Ik ben trekker van de expertisegroep ‘open overheid’ binnen ICTU en organiseer op 14 februari een ICTU Café over open data. Open data** is hot. Open data is publieke (overheids)data dat voor een ieder beschikbaar is, zonder beperkingen. Data zoals deBasisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): een gigantisch, landsdekkend …

2001: een ICTU Odyssee

Herko During the meanwhile Leave a Comment

Dit bericht is oorspronkelijk geplaatst op de website van ICTU in het kader van het 10-jarig lustrum. De afgelopen tien jaar is de basisinfrastructuur voor de moderne overheid neergezet. Een moderne overheid die niet naar de bekende weg vraagt, zorgvuldig en doeltreffend met informatie omgaat en op een moderne manier met burgers en bedrijven communiceert. ICTUheeft, mede dankzij de unieke mix …

Wet op de webrichtlijnen schiet doel voorbij

Herko During the meanwhile 2 Comments

“Gemeenten webrichtlijnen wettelijk opleggen” is de aanbeveling die belangenorganisaties voor slechtzienden en blinden Stichting Waarmerk drempelvrij.nl, Viziris, CG-Raad en Bartiméus doen in hun jaarlijkse evaluatierapport (extern, PDF) over de toegankelijkheid van overheidswebsites. Hiermee geven zij opnieuw brandstof aan de al jaren voortdurende discussie over het al dan niet  afdwingen van toegankelijkheid van overheidsinformatie op internet.

In 7 stappen al je WordPress sites onder één WordPress 3 installatie -met eigen URLs

Herko During the meanwhile 14 Comments

Update jan 2019 Let op: dit is een van mijn meest populaire artikelen, maar dit artikel is uit 2010. Inmiddels is er veel gebeurd in de WordPress wereld. Veel van de stappen zijn nog gelijk, maar ik heb dit artikel niet bijgewerkt met WordPress 5, bijvoorbeeld. WordPress, het populaire open source weblog-beheer systeem, heeft versie 3, codenaam ‘Thelonius’ vrijgegeven. Een …

Xoops Foundation LLC verliest rechtszaak tegen Stichting XOOPS en mijzelf

Herko During the meanwhile 7 Comments

Op 21 april 2010 heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad vonnis uitgesproken in de civiele zaak die Xoops Foundation LLC heeft aangespannen tegen Stichting XOOPS en mijzelf. In het vonnis wijst de rechtbank alle eisen van Xoops Foundation LLC af, en veroordeelt hen tot het vergoeden van de proces- en advocaatkosten. Tevens wordt Xoops Foundation LLC door dit vonnis aansprakelijk gehouden voor de schade die is ontstaan door de onterechte beslaglegging op de tegoeden van de bankrekeningen van Stichting XOOPS en mijzelf.